Sandkirchweih 2015 Bamberg Besucher Sandstrasse Schlenkerla Ringla Party Katzenberg Dirndl Madla

Bilder Sandkirchweih 2015 Bamberg Besucher Sandstrasse Schlenkerla Ringla Party Katzenberg Dirndl Madla